Министарство правде Владе Републике Србије омогућило је да од данас грађани не морају да доносе извод из листа непокретности приликом овере уговора о промету непокретности и поступака расправљања заоставштине код јавних бележника, који имају могућност да сами врше увид у катастар, без обавезе да грађани плаћају таксу за то.