Међународни споразуми

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Захваљујући склапању међународних споразума, привредници из Србије имају ту привилегију да им је отворено тржиште од милијарду људи из земаља са којима имамо уговор о бесцаринској – слободној трговини.

У наставку се можете детаљније информисати о овим споразумима.

  • ЦЕФТА

Споразум о слободној трговини у Централној Европи – Србија, Црна Гора, Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Молдавија, Косово у складу са Резолуцијом УН1244

Додатни протокол.

  • ЕФТА

Споразум о слободној трговини са ЕФТА државама: Лихтенштајном, Швајцарском, Исландом и Норвешком

Више информација.

*Изузети производи

*Правила о пореклу

*Више информација.

*Више информација.