Додатно образовање и обуке

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање имају могућност укључивања у програме додатног образовања и обуке ради стицања нових знања, вештина, компетенција, као и стицања првог радног искуства и упознавања са реалним светом рада. Програми додатног образовања и обуке креирају се на основу годишњег истраживања потреба послодаваца за кадровима.

У 2018. године реализују се следећи програми додатног образовања и обуке:

  • програм стручне праксе;
  • програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и дугорочно незапослена лица;
  • обуке за тржиште рада;
  • обуке на захтев послодавца – за незапослене;
  • обука за потребе послодавца за запосленог;
  • функционално основно образовање одраслих;
  • специјалистичке информатичке обуке у складу са потребама тржишта рада – на основу остварених резултата у 2017. години, током које је реализован пилот-пројекат програма обуке за преквалификацију у ИТ сектору Канцеларије за ИТ и еУправу, у 2018. години је покренут нови циклус обука за 700 полазника у 10 јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије.

Национални акциони план запошљавања за 2018. годину.