Особе са инвалидитетом

Јер мислимо на све

Социјална давања треба да помогну онима чија су примања испод утврђеног минимума, тако што ће им предвиђена новчана помоћ олакшати живот. На тај начин се грађанима који се суочавају са тешкоћама омогућава да живе са више достојанства, уз свест о томе да се држава стара о њима и њиховим потребама.

Ко су особе са инвалидитетом?

Према закону о спречавању дискриминације израз „особе са инвалидитетом” означава особе са урођеном или стеченом физичком, сензорном, интелектуалном или емоционалном онеспособљеношћу, које услед друштвених или других препрека немају могућности или имају ограничене могућности да се укључе у активности друштва на истом нивоу са другима, без обзира на то да ли могу да остварују поменуте активности уз употребу техничких помагала или служби подршке.

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом

Циљ закона је да:

  • забрани дискриминацију особа са инвалидитетом,
  • истакне неопходност поштовања људских права и достојанства особа са инвалидитетом,
  • укључи особе са инвалидитетом у све сфере друштвеног живота на равноправној основи,
  • укључи особе са инвалидитетом у све процесе у којима се одлучује о њиховим правима и обавезама.

Закони који одређују права особа са инвалидитетом.

Погледајте документарац Ништа о нама без нас који је настао у сарадњи Националне организације особа са инвалидитетом Србије (НООИС) и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.