Социјална давања

Јер мислимо на све

Друштво које је стабилно улаже у будућност и стара се о свим својим грађанима. Један од облика заштите за случај старости, инвалидности или смрти обезбеђује обавезно пензијско и инвалидско осигурање. На тај начин, пензијско и инвалидско осигурање доприносе осећају сигурности код сваког појединца који је осигурањем обухваћен. Свако од нас мора да зна да је сигуран, заштићен и да се његов рад и труд исплате, као и да су тешкоће са којима се суочава решиве.

Нека од социјалних давања за која грађани, у зависности од тога којој категорији припадају, могу да конкуришу су:

 • дечји додатак,
 • посебна новчана накнада,
 • накнада за издржавање корисника на породичном смештају,
 • новчана социјална помоћ,
 • основна права бораца, војних инвалида и породица палих бораца,
 • помоћ и нега другог лица,
 • увећани додатак за помоћ и негу другог лица,
 • помоћ за оспособљавање за рад,
 • увећана и временски ограничена новчана социјална помоћ,
 • други облици материјалне подршке (једнократна помоћ, народне кухиње, субвенције и др.)

Посебно давање, у оквиру мера популационе политике:

 • родитељски додатак

 

Информације о социјалним давањима пронађите овде.