Пројекти и иновације

Идеје нас воде напред

Србија гради економију засновану на науци и иновацијама и већим инвестицијама у научна истраживања и развој. Интензивнијим повезивањем науке и привреде младим научницима се омогућава да остану у земљи, а држави одржив и динамичан раст.

Кроз пројекте и иновације, они са идејом и визијом добијају прилику да активно учествују у реализовању идеје у чији значај верују.