Научна истраживања

Идеје нас воде напред

Србија гради економију засновану на науци и иновацијама и већим инвестицијама у научна истраживања и развој. Интензивнијим повезивањем науке и привреде младим научницима се омогућава да остану у земљи, а држави одржив и динамичан раст.

Које су области научних истраживања?

Основне области научних истраживања су:

 • физика,
 • хемија,
 • биологија,
 • математика и механика,
 • медицина,
 • геонаука и астрономија,
 • историја, археологија и етнологија,
 • друштвене науке,
 • језик и књижевност.

 

У оквиру сваке области одређене су конкретне теме и аналитичар који је за ту област задужен. Опширније о темама можете прочитати овде.

Како се развијају научноистраживачки кадрови?

Научноистраживачки кадар се негује и развија кроз:

 • стипендирање младих и надарених, уз финансијску подршку низа активности везаних за њихово студирање и усавршавање,
 • одлазак истраживача на научне скупове у иностранство,
 • постдокторско усавршавање истраживача доктора наука у иностранству,
 • боравак страних истраживача у Републици Србији.

 

Поред тога, резултате видимо тако што се:

 • суфинансира објављивање резултата радова у монографијама и часописима,
 • одржавају скупови у земљи,
 • обезбеђују набавке стручне литературе из иностранства.

Све активности спроводе се расписивањем Јавних позива, који су доступни најширој научној јавности.

Опширније.