Дуално образовање

Ново знање за ново доба

Образовање је приоритет и основа за развој Србије. Квалитетно и свима доступно образовање је циљ коме Влада Србије тежи, као што жели да одговори и на изазове како школовати младе за занимања која ће постојати у будућности. Млади се подстичу да критички и аналитички мисле, образовни процес се модернизује, а Србија креира друштво засновано на знању у коме су људи, њихове идеје и иновације покретач напретка.

Дуално образовање подразумева комбиновање теоријске наставe и вежби у школи са учењем кроз рад код послодавца. На овај начин ученици стичу, усавршавају и граде своја знања, вештине и способности које ће моћи практично да примене у раду.

Тренутно је 1.482 ученика који су укључени у програм, који се реализује у 205 компанија. За школску 2018/2019. годину је обезбеђено 3.507 места на дуалним програмима.

 

Опширније.

Закон о дуалном образовању.