Високо образовање

Ново знање за ново доба

Образовање је приоритет и основа за развој Србије. Квалитетно и свима доступно образовање је циљ коме Влада Србије тежи, као што жели да одговори и на изазове како школовати младе за занимања која ће постојати у будућности. Млади се подстичу да критички и аналитички мисле, образовни процес се модернизује, а Србија креира друштво засновано на знању у коме су људи, њихове идеје и иновације покретач напретка.

Врсте студија:

 1. Академске студије оспособљавају студенте за остварење научних, уметничких и стручних достигнућа.
 2. Струковне студије оспособљавају студенте за примену и развој знања и вештина које ће им бити потребне у раду.

Постоје три нивоа студија:

 • студије првог степена су: основне академске студије; основне струковне студије; специјалистичке струковне студије,
 • студије другог степена су: мастер академске студије; мастер струковне студије; специјалистичке академске студије,
 • студије трећег степена су докторске академске студије.

Ко има право на високо образовање и упис на студије?

Право на високо образовање имају сви који су претходно завршили четворогодишњу средњу школу.

На програме из уметничких области могу се пријавити и они који нису завршили све четири године средњег образовања.

Високо образовање треба да:

 • преноси научна, уметничка и стручна знања и вештине,
 • развије науку и унапреди уметничко стваралаштво,
 • ствара нове генерације научника, уметника и стручњака,
 • образује креативну популацију која непрекидно проширује своја знања,
 • обезбеди једнаке услове за стицање високог образовања и образовања током читавог живота,
 • битно повећа броја становника са високим образовањем,
 • унапреди отвореност система високог образовања ка свету.

 

Стратегије образовања до 2020.

Закон о високом образовању.