Предшколско образовање

Ново знање за ново доба

Образовање је приоритет и основа за развој Србије. Квалитетно и свима доступно образовање је циљ коме Влада Србије тежи, као што жели да одговори и на изазове како школовати младе за занимања која ће постојати у будућности. Млади се подстичу да критички и аналитички мисле, образовни процес се модернизује, а Србија креира друштво засновано на знању у коме су људи, њихове идеје и иновације покретач напретка.

Коме је намењено предшколско образовање?

Намењено је деци предшколског узраста, од 6 месеци до поласка у основну школу.

Где се реализује?

Обавља се у предшколским установама у којима су обезбеђене исхрана, нега, здравствена и социјална заштита деце.

Ко је оснивач предшколских установа?

Оснивачи могу бити: Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или друго физичко или правно лице.

Ко уписује децу у предшколску установу?

Децу уписују родитељи или старатељи. Предност при упису у државне предшколске установе имају деца из осетљивих социјалних група (нпр. Роми, корисници МОП-а...).

Верификоване приватне предшколске установе.

Опширније.

Колико трају програми?

Програм предшколског васпитања и образовања може бити:

  • у целодневном трајању - од 9 до 12 сати дневно;
  • у полудневном трајању – припремни предшколски програм - 4 сата дневно;
  • у полудневном трајању - до 6 сати дневно;
  • у полудневном трајању - до 6 сати дневно, до три пута недељно.
  • у вишедневном трајању - дужем од 24 сата.

Који су главни циљеви предшколског образовања и васпитања?

Циљ је да деца буду укључена у васпитно-образовни процес, као и у процес социјализације, што ће им помоћи да се припреме за полазак у школу и даље напредују.

Коме је намењен припремни предшколски програм?

Припремни предшколски програм намењен је деци у години пред полазак у школу. Од школске 2006/2007. године је обавезан. Траје 4 сата дневно током најмање 9 месеци.